Heeft Christus Geboorte: Zijn opstanding? Acts 13:33-35

'De volgende artikelen is vertaald uit het Engels naar het Nederlands door Google Translator. Onze excuses dat dit niet een perfecte vertaling van de originele Engels artikelen. '

Trinitarians zijn de ergste overtreders als het gaat om hun zogenaamde exegese van de tekst. Als je kijkt naar de hele context van handelingen 13:33-35, het zal u opgevallen zijn dat Paul eerst geïdentificeerd Jesus als voorspeld Zoon van God voordat tot leven wordt gewekt.

De bewering dat het woord "geboren" in het Hebreeuws (yawlad in Psalm 2:7) betekent in feite de opstanding is absurd. Trinitarians doelbewust negeren de volledige context van Paul's preek tot de Joden bij Pisidian Antiochië omdat hun doctrine niet harmoniseren met de bijbelse gegevens.

In handelingen 13:33-35, Paul legde de opstanding van Christus' lichaam door eerst Jezus als de eniggeboren Zoon gesproken in Psalm 2:7 die zou worden geheven op uit de dood.

Paul richtte de opstanding nadat hij zei: "wat betreft het feit dat hij voedde hem op uit de doden, niet meer terug te keren naar verval" noemde Psalm 16:10 - "Je zult niet toestaan dat uw heilige te ondergaan."

Trinitarians negeer de volledige context van handelingen 13:33-35 omdat er geen andere manier om zich te onttrekken aan de natuurlijke lezing van de tekst in Psalm 2:7 waar Paulus in handelingen 13.

Voor meer ARTICLES Gratis BOEKEN Voor Video Teachings, abonneren op onze YOUTUBE KANAAL

3 views0 comments

Recent Posts

See All